0 414 511 3082

Başkan’ın Mesajı

Viranşehir Belediyesinin bir kuruluşu olan VİRBEL İmar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruluşunun Dördüncü yılında ilçemizin en çok personel istihdam eden şirketi konumunda bulunmaktadır. Belediyemiz bünyesinde kurulan şirketimiz Belediyemizin en büyük giderleri arasında olan Personel giderlerini minimize etmek için aracı kuruluşlar olan taşeron firmaları aradan çıkarmış ve Personellerimize gerekli sosyal desteği sağlamış, hayat standartlarını yükseltmiştir. Kalite Yönetimi odaklı faaliyet yürüten şirketimiz önümüzdeki süreçte İlçemizin kalkınmasında gerekli bütün yatırımları yapmaktan çekinmeyecektir. İlçenin kalkınması ve gelişmesi için öncelikle halkın refahının sağlanması gerekmektedir. İnsan odaklı çalışma anlayışına sahip şirketimiz, temel hedefini kar maksimizasyonu olarak görmemekte; kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlama yolunda çaba sarf etmektedir. Bu doğrultuda ilçemize yatırımlar yapmaya gayret edecek, yatırımların yapılması için toplum dinamikleri ile birlikte yönlendirme çabasında olacağız. Sürekli gelişim anlayışı ile uluslararası kalite standartlarında ürün ve hizmetler sunarak toplumun yaşam kalitesini artırmak ve sürdürülebilir kılmak temel vazifemizdir. Üretimden tüketime kadar izlenebilir, kalitesi güvence altına alınmış ürün ve hizmetleri Viranşehir halkımız ve dünya pazarına sunmak uzun vadedeki hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Misyonumuz doğrultusunda uzun ve kısa vadeli planlar kuracak İlçemiz ve Ülkemizi, bugün olduğu gibi gelecekte de gururlandırmaya devam edecektir. Bu çerçevede gösterdiğimiz performansın değerlendirilmesini takdirlerinize sunularak, yaptıklarımıza dair tüm detaylar bu raporda ortaya konulmuştur.

© Copyright 2024 |Pigmentsoft | All Rights Reserved